Training & begeleiding

Mensen en teams begeleiden naar een hoger doel. Het is een van de mooiste onderdelen van mijn vak. Ik verzorg trainingen, leid workshops en faciliteer teamdagen. Nooit standaard, altijd effectief. Omdat iedere organisatie een eigen dynamiek en behoefte kent. Samen met de opdrachtgever kijk ik naar de concrete behoefte, stem ik het niveau af en bepaal ik vooraf duidelijk meetbare doelstellingen.

Uitgangspunten voor een succesvolle en motiverende training of teamdag zijn wat mij betreft oprechte interesse in de deelnemers als groep en als individu, (inter)actieve deelname en een concrete follow-up.